97909 97917 / 99628 19663
|
leonsofa3@gmail.com

Contact Us

Office

No.12, Vasantham Nagar,

Agraharam, Iyyapanthangal,

Chennai – 600 056.

Mobile : 97909 97917 / 99628 19663

Email : leonsofa3@gmail.com

Factory

No.2/585, Srinivasa Nagar,

IInd cross street, Iyyapanthangal,

Chennai – 600 056.

Mobile : 97909 97917 / 99628 19663

Email : leonsofa3@gmail.com

Enquire Now